POLITYKA COOKIES SERWISU I SKLEPU ONLINE
www.orthofootkoszalin.pl
Obowiązuje od 01.06.2023r

§1
Postanowienia ogólne

• Właścicielem Sklepu/Strony i Administratorem danych osobowych podawanych w
trakcie korzystania ze Sklepu prowadzonego pod adresem www.orthofootkoszalin.pl
jest OrthoFoot , ul. Franciszkańska 104b, 75-255 Koszalin, nr tel. 723 982 680 ,
orthofoot.koszalin@gmail.com , NIP 6692459538
• Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce
Prywatności RODO, dostępnej pod adresem: https://makaredo.nazwa.pl/foot/polityka-
prywatnosci
• Strona i/lub Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje
dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników strony, w szczególności pliki
cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2
Stosowane definicje

• Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym
urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania
strony.
• Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w
Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w
Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z
właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy.
• Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.orthofootkoszalin.pl za
pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów
i Produktów.
• Serwis – serwis dostępny pod adresem www.orthofootkoszalin.pl, za pomocą którego
Kupujący może przeglądać zawartość postów blogowych, zapisać się na newsletter
lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

• Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą
doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne,
adresowe i kontaktowe.

§3
Cele cookies

• Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia
przeglądarki, lub trwały.
• Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron
Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co
przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie
wybranych przez Użytkownika ustawień.
• Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
• dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
(wyświetlanie dostosowane do potrzeb – cookies funkcjonalne),
• dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób
Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości,
• marketingowych i/lub remarketingowych, w tym kierowania dedykowanych
treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową
lub Fanpage Administratora danych osobowych na portalu społecznościowym
Facebook i/lub Instagram.
• Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy
statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
• Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi
osobowymi podczas zawarcia umowy lub kontaktu z Administratorem danych.

§4

Narzędzia związane z gromadzeniem cookies lub udostępnianiem cookies.
W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań
marketingowych zainstalowano na stronie:
• Google Analytics – narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę
ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba
odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.).

Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga”, umożliwia usłudze
rozróżnianie poszczególnych Użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik
„_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia
użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach.
Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez
Użytkownika, więcej informacji na: https://policies.google.com/privacy
W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics,
Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i
dostarczanego przez Google LLC na stronie:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
• Piksel Facebooka – narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited
(dawniej: Facebook Inc,), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia pomiar, optymalizację i
tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na
temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego
dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook.
W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym
Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i
ustawień. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/
Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub
podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z
Serwisem lub materiałami Administratora danych udostępnionymi na portalach
społecznościowych Facebook i/lub Instagram, prowadzonych przez
Administratora danych, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel
Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio:
• witryna internetowa (Serwis) – maksymalnie 180 dni od interakcji z
witryną,
• fanpage na Facebooku – maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem,
• film udostępniony na fanpage’ u Administratora na Facebooku –
maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem,
• wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora
na fanpage’u na Facebooku – maksymalnie 365 dni od interakcji z
materiałem.

• Messenger Facebooka – narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland
Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia, które umożliwia kontaktowanie
się Użytkownika z właścicielem Serwisu poprzez Messenger w serwisie

społecznościowym Facebook/Instagram. Korzystanie z czatu Facebooka na
stronie Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może prowadzić rozmowę jako
gość lub zalogować się na swoje konto w tym serwisie. Więcej informacji na:
https://www.facebook.com/privacy/
• Wtyczkę/Widget Facebooka/Instagrama – narzędzie umożliwiające
bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych,
prowadzony na stronie portalu społecznościowego Facebook/Instagram,
prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms Ireland Limited
(dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia. Po przejściu do serwisu społecznościowego
Facebook i Instagram Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony
prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie:
https://www.facebook.com/privacy/
• Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby
i/lub serwery są zlokalizowane w państwach trzecich będzie się wiązać z
przekazaniem danych zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP
użytkownika odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2021/914
w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania
danych osobowych do państw trzecich zawartych w ramach regulaminów usług
realizowany pomiędzy Administratorem danych, a dostawcą rozwiązania.

§5

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies.

• Użytkownik po wejściu na stronę Sklepu/Serwisu może zaakceptować stosowanie
cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane pliki
cookies.
• Użytkownik może w każdej chwili także skasować i/lub wyłączyć cookies w
przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu/Sklepu.
• Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub
ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy cookies
funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do
prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju
urządzenia.
• W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych
w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne
są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
• Google Chrome – instrukcja

• Mozilla Firefox – instrukcja
• Apple Safari – instrukcja
• Microsoft Edge – instrukcja
§6

Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy
będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w
zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje
do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na
stronach Serwisu.