Fizjoterapia stomatologiczna


-> Czy kiedykolwiek czułaś/-eś ból w szczęce, skroni, uchu po którejś ze stron?

-> Czy miałaś/-eś sytuację, że podczas ruchu żuchwy pojawiły się dźwięki
w stawie?

-> Czy pojawiła się sytuacja, że nie mogłaś/-eś otworzyć ust w pełnym zakresie
lub żuchwa „zablokowała się”?

-> Jesteś właśnie po konsultacji z ortodontą, który zalecił konsultację fizjoterapeutyczną?


Wystarczy tyko jedna odpowiedź "TAK"!

Fizjoterapia stomatologiczna to dziedzina fizjoterapii skoncentrowana na diagnostyce, leczeniu i profilaktyce zaburzeń związanych z narządem żucia, szczęką oraz okolicznymi strukturami anatomicznymi. Specjaliści zajmujący się fizjoterapią stomatologiczną, zwani również fizjoterapeutami stomatologicznymi, skupiają się na poprawie funkcji stawu skroniowo-żuchwowego, mięśni twarzy oraz innych struktur związanych z układem stomatognatycznym.

Główne cele fizjoterapii stomatologicznej obejmują:

 1. Leczenie bólu: Identyfikacja i redukcja bólu związana z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego, mięśniami twarzy oraz okolicznymi strukturami.
 2. Poprawa ruchomości stawu: Praca nad przywracaniem prawidłowego zakresu ruchu w stawie skroniowo-żuchwowym, co może pomóc w eliminacji problemów z otwieraniem i zamykaniem ust.
 3. Rozwijanie świadomości postawy i nawyków żucia: Edukacja pacjenta w zakresie prawidłowych nawyków dotyczących żucia, pozytywnego wpływu na staw skroniowo-żuchwowy.
 4. Wspomaganie leczenia ortodontycznego: Współpraca z ortodontami w celu ułatwienia leczenia poprzez fizjoterapię, zwłaszcza po konsultacjach ortodontycznych.
 5. Zapobieganie nawrotom: Przeciwdziałanie powtórnym wystąpieniom dolegliwości poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków i utrzymanie zdrowej równowagi między strukturami stomatologicznymi.

Fizjoterapia stomatologiczna jest integralną częścią kompleksowej opieki stomatologicznej, pomagając pacjentom w osiągnięciu zdrowego i komfortowego funkcjonowania w obszarze jamy ustnej oraz stawu skroniowo-żuchwowego.


CZYM SĄ STAWY SKRONIOWO-ŻUCHWOWE?

Stawy te są najczęściej używanymi stawami w naszym organizmie. Funkcjonują one podczas otwierania i zamykania ust, umożliwiając mówienie, żucie, a także inne ruchy związane z obszarem jamy ustnej. Działanie stawów skroniowo-żuchwowych jest złożone a ich stabilność i ruchomość są kluczowe dla komfortowego funkcjonowania jamy ustnej. Problemy z tymi stawami mogą prowadzić do różnych dolegliwości, w tym bólu, trzasków podczas ruchów żuchwy, czy trudności w otwieraniu i zamykaniu ust.

8 najczęstszych problemów związanych ze stawami skroniowo-żuchwowymi:

 1. Zespół bólu mięśniowo-stawowego żuchwy (TMJD): Charakteryzuje się bólem w obszarze stawów skroniowo-żuchwowych oraz mięśni otaczających jamę ustną.
 2. Dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych: Może objawiać się trzaskami, sztywnością lub ograniczoną ruchomością żuchwy.
 3. Ból żuchwy: Dolegliwość ta może być związana z nadmiernym napięciem mięśni, urazami lub innymi czynnikami.
 4. Ból głowy: Często z TMJD związany jest ból głowy, szczególnie w okolicach skroni, czoła lub karku.
 5. Szumy uszne: Nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych mogą prowadzić do szumów lub szmerów w uszach.
 6. Trudności w otwieraniu ust: Mogą wystąpić problemy z pełnym otwarciem lub zamknięciem ust.
 7. Problemy z żuciem: Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych mogą utrudniać normalne czynności, takie jak żucie.
 8. Napięcie i stres: Stres i napięcie mogą wpływać na stawy skroniowo-żuchwowe, prowadząc do różnych dolegliwości.
Warto zauważyć, że indywidualne przypadki różnią się, a diagnoza i leczenie problemów ze stawami skroniowo-żuchwowymi wymagają profesjonalnej oceny fizjoterapeuty czy lekarza dentysty specjalizującego się w tej dziedzinie.

Kiedy warto się zgłosić na badanie do fizjoterapeuty?

Na pierwszą wizytę warto przyjść, gdy Ty lub Twoje dziecko zgłaszasz:

 • bóle w obszarze stawów skroniowo-żuchwowych, głowy, szyi czy ucha,
 • narzekasz na ból w czasie gryzienia i żucia pokarmu, 
 • odczuwasz ograniczenia w pełnym otwieraniu lub zamykaniu buzi, 
 • podczas ruchów żuchwy występują trzaski w stawie
 • masz uczucie sztywności 
 • masz inne nietypowe objawy w tym obszarze.

Jeśli doświadczasz którychkolwiek z powyższych objawów, wizyta u fizjoterapeuty specjalizującego się w obszarze stawów skroniowo-żuchwowych może być kluczowa dla diagnozy i skutecznego planu leczenia.

Zdrowie jamy ustnej w kompletnym podejściu:
Jak fizjoterapia stomatologiczna i ortodoncja działają Razem?

Holistyczne podejście do zdrowia jamy ustnej staje się coraz bardziej istotne, a jednym z kluczowych elementów tej koncepcji jest współpraca między specjalistami różnych dziedzin stomatologii. W kontekście fizjoterapii stomatologicznej oraz ortodoncji, synergia tych dwóch obszarów może przynieść znaczące korzyści dla pacjentów.
Fizjoterapeuta stomatologiczny, skupiając się na funkcji stawu skroniowo-żuchwowego i mięśniach twarzy, może współpracować z ortodontą, aby zapewnić kompleksową opiekę nad pacjentem.

Oto kilka powodów, dlaczego ta współpraca jest ważna:

 1. Kompleksowe Leczenie: Fizjoterapeuta stomatologiczny może dostarczyć kompleksową ocenę i terapię dla pacjentów z dolegliwościami związanymi ze stawami skroniowo-żuchwowymi, co może być istotne zwłaszcza w przypadku osób noszących aparaty ortodontyczne.
 2. Zminimalizowanie Dolegliwości: Współpraca pozwala na zminimalizowanie potencjalnych dolegliwości, takich jak ból czy dyskomfort, związanych z ortodoncją, poprzez skoncentrowanie się na równowadze mięśniowej i funkcji stawów skroniowo-żuchwowych.
 3. Indywidualne Podejście do Pacjenta: Współpraca pozwala na indywidualne dostosowanie planu leczenia do potrzeb konkretnego pacjenta, uwzględniając zarówno aspekty ortodontyczne, jak i fizjoterapeutyczne.
 4. Zapobieganie Powikłaniom: Wczesne wykrycie i leczenie problemów związanych ze stawami skroniowo-żuchwowymi może przyczynić się do zapobiegania powikłaniom ortodontycznym oraz zwiększyć skuteczność leczenia.
 5. Poprawa Efektywności Leczenia Ortodontycznego: Optymalna funkcja stawów skroniowo-żuchwowych może wpłynąć na efektywność leczenia ortodontycznego, umożliwiając bardziej stabilny i trwały rezultat.

Czy wada zgryzu może być związana z wadą w postawie ciała?

Istnieje bliskie powiązanie między wadą w postawie ciała a wadą zgryzu. Zdolność układu stomatognatycznego do prawidłowego funkcjonowania zależy w dużej mierze od równowagi między strukturami mięśniowymi, stawowymi i kostnymi w obrębie jamy ustnej oraz twarzy. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych punktów związanych z tym powiązaniem:

 1. Postawa ciała a rozmieszczenie żuchwy: Zła postawa ciała, zwłaszcza w obszarze głowy, szyi i kręgosłupa, może wpływać na niewłaściwe ustawienie żuchwy. Wadliwa postawa może prowadzić do nieprawidłowego napięcia mięśniowego w okolicach szyi i twarzy, co z kolei może wpływać na pozycję żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego.

 2. Napięcie mięśniowe: Wady postawy ciała mogą prowadzić do nadmiernego napięcia mięśniowego w okolicach szyi i twarzy. Te napięcia mięśniowe mogą mieć wpływ na równowagę mięśniową układu stomatognatycznego, co z kolei może prowadzić do zaburzeń zgryzu.

 3. Zaburzenia zgryzu a ból mięśniowy: Wadliwa postawa ciała i nieprawidłowy zgryz mogą wzajemnie się potęgować, prowadząc do nawracających bólów mięśni twarzy, głowy i szyi. Przewlekłe napięcia mięśniowe związane z wadą zgryzu mogą być skorelowane z niewłaściwą postawą ciała.

 4. Wpływ na staw skroniowo-żuchwowy: Zła postawa ciała może wpływać na funkcję stawu skroniowo-żuchwowego, co może prowadzić do dysfunkcji stawu, bólu oraz innych problemów związanych z układem stomatognatycznym.

W rezultacie, kompleksowe podejście do zdrowia pacjenta powinno uwzględniać zarówno aspekty stomatologiczne, jak
i posturalne. Współpraca między specjalistami może być kluczowa w diagnostyce, leczeniu i prewencji problemów związanych zarówno z układem stomatognatycznym, jak i postawą ciała.

Jak wygląda badanie stawów skroniowo-żuchwowych?

 1. Wywiad z Pacjentem

Podczas wywiadu nasz fizjoterapeuta skupia się na zebraniu podstawowych informacji dotyczących lokalizacji oraz charakteru problem, leczenia ortodontycznego, a także wszelkich dolegliwości związanych z obszarem stawów skroniowo-żuchwowych.

 1. Ocena wizualna

Ocena wizualna stawów skroniowo-żuchwowych obejmuje kilka kluczowych aspektów – sprawdzana jest symetria twarzy oraz płynność ruchu żuchwy w trakcie zamykania i otwierania ust. Ocena obejmuje również nasłuchiwanie trzasków podczas ruchów żuchwą.

 1. Pomiary

Fizjoterapeuta dokonuje pomiary maksymalnego otwarcia buzi oraz zbaczania żuchwy, w zwolnionym tempie nagrywana jest trajektoria ruchu otwierania i zamykania buzi.

 1. Badanie manualne

Na tym etapie fizjoterapeuta skupia się na wykonaniu testów statycznych, dynamicznych, wykonuje palpację stawów skroniowo-żuchwowych oraz mięśni głowy i szyi.


Dzięki przeprowadzonemu badaniu fizjoterapeuta jest wstanie skutecznie zdiagnozować problem związany ze stawami skroniowo-żuchwowymi i dostosować odpowiedni plan fizjoterapeutyczny.

Pytania i odpowiedzi:

Na pierwszą wizytę warto wziąć ze sobą swoją historię medyczną o ile taką posiadamy (informacje dot. Urazów, leczenia ortodontyczneg lub wcześniejszego leczenia stomatologicznego u fizjoterapeuty), zdjęcia obrazowe – RTG lub Tomografię Komputerową. Należy się ubrać wygodnie oraz nastawić, że fizjoterapeuta będzie również zaglądał do jamy ustnej.

Przyczyny mogą być różnorodne – niewłaściwe żucie, stres, nieprawidłowa postawa ciała. Dlatego diagnoza pozwala zidentyfikować konkretne problemy.

Tak, jeśli ból głowy jest związany z problemami w stawach skroniowo-żuchwowych. Fizjoterapia stomatologiczna może przyczynić się do jego złagodzenia.

Czas rehabilitacji jest uzależniony od charakterystyki problemu i indywidualnych potrzeb. Po pierwszym badaniu wspólnie ustalamy plan leczenia a jego skuteczność monitorowana jest na bieżąco.

Nie. Możesz umówić się na wizytę bezpośrednio u fizjoterapeuty. Warto posiadać informację od lekarza prowadzącego odnośnie planowanego leczenia. Jest to ważne w ustaleniu planu rehabilitacji stomatologicznej.

Cennik:

Pierwsza wizyta – diagnostyczna (do 60 min) – 220 zł

Kolejna wizyta – fizjoterapia (do 60 min) 200 zł

PAKIET 3 WIZYT (do 60min) – 420 zł

mgr Karolina Sobczak

Numer PWZFz: 69160
 

Specjalizuje się w fizjoterapii stomatologicznej – kompleksowej opiece nad stawami skroniowo-
żuchwowymi, oferując profesjonalną diagnostykę i terapię.
Ukończyła kurs z terapii powięziowej w bólach głowy oraz Terapię stawów skroniowo-żuchwowych pod okiem samego Valerio Palmierini. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na kursach, stosując różne techniki manualne w obrębie szyi, głowy, a także techniki intaoralne mięśniowo-powięziowe. Podchodzi do pacjentów holistycznie, skupiając się na indywidualnych potrzebach i dostosowuje plan terapeutyczny, aby zagwarantować najlepsze rezultaty.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!