Diagnostyka i fizjoterapia stóp u dorosłych

OrthoFoot to miejsce które zachęca do profilaktyki i dbania o swoje stopy. Holistyczne podejście oraz odpowiedni dobór terapii fizjoterapeutycznej sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających pacjentów.

BADANIE STÓP

Badanie stóp jest podstawową czynnością, od której zaczynamy pierwszą wizytę, jeśli zgłaszasz się do gabinetu z problemem w obrębie kończyn dolnych.
Aby móc dobrze zdiagnozować Twój przypadek, badanie musi być szczegółowe.
Diagnostyka wad stóp wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz metod manualnych. Podczas badania bierzemy pod uwagę całe ciało, oceniając wpływ ustawienia stóp na wyższe piętra aparatu ruchu – kolana, biodra a nawet kręgosłup. Dokładnie przeprowadzone badanie pozwala nam dobrać rodzaj fizjoterapii oraz zaprojektować wkładki ortopedyczne do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Badanie stóp składa się z :

Wywiadu z Pacjentem
Odpowiednio przeprowadzony wywiad z pacjentem, pozwoli postawić wstępne hipotezy odnośnie dysfunkcji, z którą boryka się pacjent. Podstawowe informacje, choroby współistniejące, alergie, przyjmowane leki przebytej urazy, historia dysfunkcji oraz charakter i stopień bólu są podstawą dobrze przeprowadzonego wywiadu. Jeśli posiadasz wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych i inne, zabierz je na pierwszą wizytę.

Badania na podoskopie
Na podoskopie widać odbicie podeszwowej części stop i sposób ich obciążania. Na podoskopie pacjent stoi na nieznacznej wysokości, co pozwala terapeucie na ocenę postawy oraz wychwycenie innych patologii odnośnie ustawienia pięt, stawów skokowych, kolan, miednicy i kręgosłupa. Do badania pacjent powinien być w bieliźnie albo stroju sportowym, co pozwoli na dokładną ocenę. Podczas tej części wykonywane są różne testy funkcjonalne, które są niezbędna częścią badania.

Badania przy użyciu plantokonturografu
Na podstawie odbitki z plantokonturografu terapeuta jest w stanie ocenić kształt stopy oraz miejsca obciążania. Dynamiczne i statyczne badanie przy użyciu plantokonturografu pokazuje jak stopa pracuje w czasie stania
i w czasie chodu. Miejsca bardziej zacienione świadczą o przeciążonych obszarach stopy. Na tej podstawie możemy dokładnie zaplanować rozmieszczenie elementów korygujących oraz zaprojektować indywidualne wkładki korygujące.

Badania manualnego
Polega na ocenie ruchomości poszczególnych stawów stóp oraz napięcia i siły mięśni. W trakcie tego badania oceniamy również stan skóry stóp, otarcia, modzele lub odciski, które trzeba uwzględnić projektując wkładki oraz planując przebieg terapii.

Na koniec fizjoterapeuta podsumuje wszystkie informację, postawi diagnozę oraz przedstawi dalszy plan terapeutyczny.

FIZJOTERAPIA

W codziennej pracy z pacjentem stosujemy nowoczesne metody fizjoterapii. Pracujemy metodami z zakresu:

Globalnej Terapii Stopy
Globalna Terapia Stopy (GTS) jest autorską koncepcją obserwacji, badania i terapii pacjenta z problemem chorób i deformacji w obrębie stopy, stawu skokowo-goleniowego na każdym etapie jego życia, począwszy od narodzin po późną starość.
Model opiera się o następujące trzy filary:
ZBADAJ  ⇒  ZROZUM  ⇒  LECZ

Trójpłaszczyznowej Terapii Manualnej Wad Stóp
To metoda neurofizjologiczna opracowana przez niemiecką terapeutkę Barbarę Zukunft-Huber. Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi, odkryła ona wiele prawidłowości dotyczących rozwoju kończyn dolnych.

Trójwymiarowa terapia stóp jest metodą uwzględniającą fizjologiczny rozwój stóp dziecka w pierwszym roku jego życia. Terapia ta stanowi podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stóp. Metoda ta składa się z jasno określonej diagnostyki, w której ocenia się nie samą stopę, czy też nogę, ale całą postawę oraz wzorce ruchowe w jakich dziecko funkcjonuje z oczywistym uwzględnieniem kończyn dolnych. Przeprowadzone zostają określone chwyty diagnostyczne i badanie wg opracowanego schematu.

Na podstawie tak przeprowadzonej szczegółowej oceny, przechodzi się do ustalenia programu ćwiczeń, których celem jest przywrócenie prawidłowego ustawienia, prawidłowej pracy kończyn dolnych w fizjologicznych wzorcach ruchowych. Następnie, po wykonanych ćwiczeniach stosuje się bandaże, które podtrzymują efekt terapii poprzez takie zawinięcie, które stymuluje stopę do prawidłowego ustawienia.

Aby efekty terapii się utrwalały terapia musi być codziennie kontynuowana przez rodziców w domu. Wymaga ona więc pewnej dyscypliny od rodziców, jednak ma to też taką zaletę, że jeśli rodzic opanuje już wszystkie potrzebne ćwiczenia, to znacznie zmniejsza się częstotliwość spotkań z fizjoterapeutą.

 

Terapii manualnej wg koncepcji Maitland

Koncepcja Maitland® jest jedną z najpopularniejszych na świecie metod terapii manualnej, posiada akredytację IFOMT. Łączy techniki terapeutyczne działające na stawy, mięśnie i tkankę nerwową. Koncepcja Maitland® należy do dziedziny Terapii Manualnej – specjalnej formy fizjoterapii. Ten typ terapii/koncepcji opiera się zasadniczo na specyficznym badaniu i terapii bólu oraz problemów z układem mięśniowo-szkieletowym.Jak sugeruje sama nazwa „terapia manualna”, wiąże się ona z pracą rąk terapeuty na ciele pacjenta. Takie podejście pozwala na dokładnie zlokalizowaną mobilizację i terapię problemu, np. w obrębie kręgosłupa. Techniki manualne mogą być wykorzystane bezpośrednio także na stawach takich jak biodro, kolano czy bark, wpływając pozytywnie na ich ograniczenia ruchomości i ból.

Terapia manualna jest także pomocna w leczeniu pooperacyjnym, czy po urazach sportowych, jak również w odpowiednim zaprojektowaniu miejsca pracy oraz poradach dotyczących aktywności sportowej i analizie ruchu.

Terapia zawsze zaczyna się od przeprowadzenia wszechstronnego badania twoich codziennych dolegliwości. Twój własny opis problemu jest dla nas bardzo istotny. Następnie wykonywane jest precyzyjne badanie fizykalne, mające na celu ustalenie przyczyny Twoich problemów. Na przykład badanie problemu w obrębie barku może poprowadzić do badania Twojego kręgosłupa szyjnego, żeber i kręgosłupa piersiowego.

W badaniu potraktujemy Twój przypadek w bardzo swoisty sposób, szczególnie w odniesieniu do jego intensywności.

Dalsza terapia jest specyficznie powiązana z tym badaniem. Problemami, jakie znajdziemy, zajmujemy się wykorzystując specjalnie dobrane metody, zawierające m.in.:

• manualne mobilizacje stawów,
• techniki stworzone dla osiągnięcia lepszej elastyczności tkanki nerwowej,
• stretching mięśni i/lub wzmacnianie mięśni,
• wyjaśnienie okoliczności przyczyniających się do rozwoju problemu, aby upewnić się, że pozytywne efekty terapii zostaną utrzymane długoterminowo,
• trening codzienny lub swoiste sekwencje ruchowe, związane ze sportem,
• zestawy ćwiczeń domowych i wskazówki dotyczące autoterapii.

Pinoterapii

Pinoterapia to autorska metoda pracy z patologiami narządu ruchu stworzona przez lek. med. Radosława Składowskiego. Łączy w sobie techniki pracy narzędziowej z szeregiem technik manualnych skierowanych na wyznaczane w Medycynie Manualnej rodzaje patologii tkanek powierzchownych i głębokich.

Pinoterapia doktora Składowskiego jest w pełni nieinwazyjną metodą, która uciska i stymuluje określone punkty na ciele człowieka przy pomocy pinów, czyli miedzianych gwoździ czy noży (katów), co ważne, skóra nie jest wtedy przebijana. Bodźcowanie skóry pobudza wybrane ośrodki w mózgu. Dzięki temu układ mięśniowy czy więzadłowy odbiera sygnały z odpowiadających im części mózgu, co prowadzi do odruchowego rozluźnienia zgromadzonych napięć i zmniejszenia bólu.

Pinopresura zalecana jest przede wszystkim przy różnych schorzeniach ortopedycznych i neurologicznych.

Igłoterapii – Suche igłowanie – dry needling

Polega na nakuciu specjalna bardzo cienka igła punktu spustowego. Punkty te odznaczają się wysokim poziomem wrażliwości dotykowej.

Nakłucie i drażnienie tkanek powoduje powstanie impulsu nerwowego. Przeprowadzony impuls wywołuje odruch ze strony mięśnia w formie lokalnego skurczu, co w konsekwencji prowadzi do rozluźnienia struktur, przerwania „błędnego koła bólowo-napięciowego”, a w ostatecznym efekcie zniesienie utrzymujących się dolegliwości bólowych.

Suche igłowanie jest najbardziej skuteczne w leczeniu zachowawczym w obrębie tkanek miękkich, gdy terapia manualna jest niemożliwa do wykonania ze względu na nadmierny ból i tkliwość. Już po kilku zabiegach, pacjent może odczuwać zmniejszone dolegliwości bólowe, a nawet mogą one ustąpić całkowicie.

Suchego igłowania nie można mylić z akupunktura
Akupunktura opiera się na medycynie chińskiej i ma za zadanie odblokować przepływy energii w kanałach energetycznych, zaś suche igłowanie polega na nakłuciu punktu maksymalnie bolesnego.

Karolina Antczak

Karolina Sobczak

Agnieszka Ochim

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!